facebook

Rozwiązania dla finansów

 Analizy i statystyki 

Moduł ten pozwala na wizualną prezentację wyników finansowych dla papierów wartościowych oraz funduszy inwestycyjnych.  Wykorzystać go można jako oddzielną aplikację jak również moduł podczepiany pod stronę internetową lub landing page.

Zalety dla instytucji finansowej:

 • aplikacja integralna z obecną stroną www lub jako oddzielne narzędzie
 • niskie koszty utrzymania rozwiązania
 • możliwość spersonalizowania aplikacji dla konkretnego klienta
 • narzędzie może dostarczać dane do celów marketingowych
Zarządzanie kredytami
 

Mechanizm pozwala budować portfel klientów wraz przypisanymi do nich kredytami. Administrator
z poziomu platformy Moebius może zarządzać wnioskami kredytowymi on-line.  
Głównym zadaniem systemu jest przetwarzanie wniosków o kredyty od złożenia wniosku do zatwierdzenia umowy.

Zalety dla instytucji finansowej:

 • przyspieszenie procesu obsługi klienta
 • ułatwienie zarządzania wnioskami kredytowymi
Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi


Umożliwia użytkownikowi tworzyć swoje portfele inwestycyjne oraz dokonywać analiz porównawczych. Klient może budować swoje portfele w oparciu o akcje czy fundusze i odpowiednio przeglądać ich wyniki finansowe. Moduł ten zazwyczaj występuje razem z aplikacją do analiz i statystyk instrumentów finansowych.

Zalety dla instytucji finansowej:

 • możliwość przeglądania i analizy portfeli swoich klientów
 • proponowanie optymalnych modeli inwestycyjnych
 • analiza sprzedaży portfeli
Kalkulatory finansowe

Zespół mechanizmów pozwalających na wyliczenia oparte o określone instrumenty finansowe. Pozwala na analizę stopy zwrotu inwestycji, określić zysk/ryzyko inwestycji oraz dokonać symulacji rentowności w określonym horyzoncie czasowym.

Zalety dla instytucji finansowej:

 • multifunkcyjność wyliczeń
 • narzędzia przydatne dla analityków finansowych
 • możliwość eksportu danych do arkuszy kalkulacyjnych
Systemy księgowe 

Zespół funkcjonalności pozwalających na sprawne zarządzanie firmą w obszarze księgowości. Skierowany jest on do mikro firm gdzie koszty wdrożenia zaawansowanego programu księgowego przewyższają ich rentowność.

Zalety dla instytucji wdrażającej:

 • automatyzacja wystawiania faktur VAT
 • możliwość przeglądania przychodów i rozchodów firmy
 • budowanie bazy odbiorców

 

WDROŻENIA

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.